fredag 5 december 2008

Internationella Frivilligdagen

Sedan 1985 firas Internationella Frivilligdagen den 5 december. då den instiftades av FN. Frivilligarbetare eller volontärer, som vi nu börjar säga även i Sverige har mer eller mindre alltid funnits. I länder, där välfärden inte är så välutvecklad i det offentligas regi betyder volontärerna mycket. De gör de här också men på ett lite annorlunda sätt. Det sägs att 50 % av svenskarna utför frivilligarbete i någon form. Då tänker vi kanske först och främst på idrottsrörelsen och allt annat föreningsliv. Och där utförs stora delar. Men vi ska inte glömma den alltmer välorganiserade volontärverksamheten som ett bidrag i välfärdssektorn. Inom bl a äldreomsorgen talas ofta om att det är volontärerna/frivilligarbetarna som sätter "guldkant" på de gamlas tillvaro. Och det är sant.
I vår kommun finns hundratals volontärer i alla möjliga sammanhang. Utgångspunkten är ofta medlemsskapet i en förening. Men man kan också göra sådana insatser om man vill utan att vara medlem i en förening. Via ResursBanken förmedlas uppdrag utan krav på medlemsskap.
Internationella Frivilligdagen, som infaller idag fredag, har firats i Linköping hela veckan. Seminarium, paneldebatt, kaffe och tårta och inte minst "Tusen tack till alla volontärer" har genomförts i Stadshuset.
Nu pågår planering för att starta ett medborgarkontor i city. Ett inslag där kommer att vara en frivilligcentral. Mycket talar för att Resursbanken får det uppdraget. Som ansvarigt kommunalråd i början av nittiotalet hade jag en aktiv del i ResursBankens tillkomst och har glatts åt den utveckling som successivt har skett. Jag ser fram emot att vid firandet av Internationella Frivilligdagen den 5 december 2009 få bevittna ännu ett framsteg.

Inga kommentarer: