torsdag 18 december 2008

UMO.se samt grundlagskommittén

Igår hade omsorgsnämnden besök av Liselotte Nordh-Rubulis och Anna Eklund, som arbetar med den nya nationella ungdomsmottagningen på nätet UMO.se. Tillsammans med kommunens ungdomsombud Sofie Elliot och Faton Lushaku presenterades UMO.se för Linköping. En sådan mottagning har varit efterfrågad länge och jag är mycket stolt över att min partikollega Nyamko Sabuni gått i spetsen för denna innovation.
UMO.se ger en rak och tydlig information och svarar på ungdomars frågor utan hymlande och undanglidningar. Via nätmottagningen kan unga diskutera inte bara sex och samlevnad utan också mobbning, problem i familjen, alkohol och droger och annat som kan tynga en ung människa idag. Frågor besvaras snabbt och av professionell personal från olika ungdomsmottagninger i landet. Och man kan självklart vara anonym.
Att frågor kring sex och samlevnad fortfarande väcker starka känslor och avståndstagande visas bl a av reaktionen på marknadsföringen av UMO.se. Företaget Västtrafik stoppade affischen med två killar men tyckte det var helt okej att hänga upp affischen med en tjej. Agerandet är anmält till Diskrimineringsombudsmannen (DO). En politiker önsketänkte för en tid sedan och sa att i Sverige har vi kommit långt. Här diskrimineras inga homosexuella längre. Undrar i vilken värld han lever.
A´propå detta så kan jag notera att en av de få förändringar som grundlagskommittén föreslår är att skyddet för diskriminering i framtiden också ska omfatta sexuell läggning. I övrigt är det ganska tama förslag. Bra är att spärren till personval i riksdagsval sänks från nuvarande 8 % till 5. Ändå bättre hade varit om spärrarna tagits bort helt. Att medborgarnas möjligheter att hävda sina fri- och rättigheter i domstolarna stärks är bra liksom att Sveriges medlemskap i EU skrivs in i grundlagen. Tyvärr föreslås inte heller nu skilda valdagar för kommun/landstingsval resp riksdagsval.

måndag 15 december 2008

Årets sista sammanträde och lådrensning

Detta får bli en snabbis innan jag rusar iväg till möte med omsorgsnämndens alliansgrupp. Inför nämndsammanträdena har vi en majoritetsavstämning kring ärendena ett par dagar i förväg. Även om vi jobbar bra ihop så kräver vissa frågor mer diskussion än andra för att komma till ett gemensamt beslut. Inget konstigt med det. Vi är fyra partier med olika hjärteområden.
På onsdag - sista nämndsammanträdet för året - ska nämnden anta 2009 års internbudget, som - förstås - bygger på fullmäktigebeslutet för några veckor sedan. Jag var då lite oroad över det en-procentiga rationaliteringsuppdraget. Men det visar sig att vi klarar det utan några särskilda neddragningar nästa år.
Utöver nämndsammanträdet på onsdag så ska jag rensa upp i min låda "Att åtgärda". Är alltid skönt att ha en så tom låda som möjligt att återkomma till efter helgerna. För då fylls den snabbt både av mina egna och andras förslag.

tisdag 9 december 2008

Röd-grön röra inte regeringsduglig

Så fick Sverige då se det röd-gröna regeringsalternativet inför valet 2010 på samma bild i söndags. Man har kommit överens, säger man. Om vad, frågar sig säkert väljarna. Inte ens partierna själva vet om man får tro Lars Stjernkvist, (s)-råd i Norrköping. Det har sagts att socialdemokratiska väljare ville ha med (v) i samarbetet. Undrar hur de tänker. Oavsett vilken ministerpost Lars Ohly eller någon annan vänsterpartist skulle kunna få, så betyder det en dålig politik för Sverige på en rad områden. Inte minst på det ekonomiska. Eftersom partierna nu tydligen inte ska lösa ut de frågor, där man är oense (och det är ganska många) före valet, så lär effektiviteten i ett eventuellt regerande bli mycket låg. Skälen till att rösta för fortsatt regeringsinnehav för Allianspartierna (fp,m,kd,c) var många redan före söndagens fotografering. Nu är det absolut nödvändigt att förhindra den röd-gröna röran att få tillträde till Rosenbad 2010.
Årets sista kommunfullmäktige gick av stapeln i förmiddags. Ett ärende var antagandet av det reviderade handikappolitiska programmet, som arbetats fram i samverkan politiker, tjänstemän och representanter för handikapprörelsen. Det är glädjande att programmet nu är antaget i full enighet. Hoppas bara att engagemanget består när nämnderna ska genomföra sina respektive delar.
Igår var jag tillsammans med några politiker från omsorgs-resp äldrenämnden samt tjänstemän från vårt gemensamma kontor på en konferens om Det livslånga boendet. Linköpings kommun, som också medverkade på konferensen, har ett samarbete med KTH kring utveckling av bl a moderna tekniska hjälpmedel för att öka självständighet och kvarboende. Ett framtidsinriktat och intressant arbete.
I kväll ska jag berätta om LSS-kommitténs arbete och slutbetänkande för HSO-medlemmar i Östergötland. Detta blir nog den sista konferensen i ämnet för ett tag. Imorgon förmiddag träffar jag mina partikamrater i riksdagens socialutskott för att vidarebefordra de synpunkter jag fått under höstens alla möten. Efter remisstiden i början av februari startar socialdepartementets arbete med en proposition till riksdagen.
Inget mer bloggande förrän i helgen. Onsdag-fredag är jag i Stockholm på diverse möten och hinner troligen inte med bloggen.

fredag 5 december 2008

Regeringens stimulansåtgärder

Alliansregeringens fyra partiledare presenterade idag ett stimulanspaket omfattande drygt 8 mdr 2009 för att ytterligare förstärka jobbpolitiken utöver redan budgeterade 32 mdr. Det handlar bl a om ökade möjligheter till utbildning, till matchning mellan arbetssökande och arbetsmarknaden och ROT-avdrag. Det sistnämnda hade jag gärna sett kompletterat med möjligheten att nu snabba upp arbetet med att öka tillgängligheten genom att få bort s.k. enkelt avhjälpta hinder. Något slags "tillgänglighets-ROT. Jag vet att ett sådant har diskuterats i Folkpartiets riksdagsgrupp och jag har påmint via fp:s riksdagsledamot från länet Karin Granbom-Ellison. Jag hoppas det kommer i nästa omgång. För det är väl inte alltför osannolikt att det kommer att behövas ytterligare någon förstärkning innan krisen är över.
Ser på tidningarnas websidor att oppositionen m fl är missnöjda (som vanligt). Facken känner sig bortglömda och Tomas Östros (s) "vet" att detta paket inte är rätt för framtiden. Ja,ja som opposition ska man ju vara missnöjd. Och denna mandatperiod tillhör ju de flesta av facken och oppositonen samma sällskap.

Internationella Frivilligdagen

Sedan 1985 firas Internationella Frivilligdagen den 5 december. då den instiftades av FN. Frivilligarbetare eller volontärer, som vi nu börjar säga även i Sverige har mer eller mindre alltid funnits. I länder, där välfärden inte är så välutvecklad i det offentligas regi betyder volontärerna mycket. De gör de här också men på ett lite annorlunda sätt. Det sägs att 50 % av svenskarna utför frivilligarbete i någon form. Då tänker vi kanske först och främst på idrottsrörelsen och allt annat föreningsliv. Och där utförs stora delar. Men vi ska inte glömma den alltmer välorganiserade volontärverksamheten som ett bidrag i välfärdssektorn. Inom bl a äldreomsorgen talas ofta om att det är volontärerna/frivilligarbetarna som sätter "guldkant" på de gamlas tillvaro. Och det är sant.
I vår kommun finns hundratals volontärer i alla möjliga sammanhang. Utgångspunkten är ofta medlemsskapet i en förening. Men man kan också göra sådana insatser om man vill utan att vara medlem i en förening. Via ResursBanken förmedlas uppdrag utan krav på medlemsskap.
Internationella Frivilligdagen, som infaller idag fredag, har firats i Linköping hela veckan. Seminarium, paneldebatt, kaffe och tårta och inte minst "Tusen tack till alla volontärer" har genomförts i Stadshuset.
Nu pågår planering för att starta ett medborgarkontor i city. Ett inslag där kommer att vara en frivilligcentral. Mycket talar för att Resursbanken får det uppdraget. Som ansvarigt kommunalråd i början av nittiotalet hade jag en aktiv del i ResursBankens tillkomst och har glatts åt den utveckling som successivt har skett. Jag ser fram emot att vid firandet av Internationella Frivilligdagen den 5 december 2009 få bevittna ännu ett framsteg.

tisdag 2 december 2008

GRATTIS Jonas till årets Bragdguld!

Ett jättestort GRATTIS till Jonas Jacobsson, som äntligen fått Bragdguldet. I år kunde juryn bara inte gå förbi honom. En välförtjänt utmärkelse för Jonas själv och en stimulans för alla andra som tävlar i Paralympics. Än en gång - stort GRATTIS!