tisdag 28 oktober 2008

Riktigt dåligt, Corren!

Fattigdomstecken tycker Corren det är när politiker gör comeback. Detta med anledning av att Marit Paulsen och Maria Leissner tackat ja till att kandidera i nästa års EU-val. Jag tycker det är bra att politiker kan lämna politiken för en tid och sedan återkomma. I Marits fall var det sjukdom som gjorde att hon klev av. Hon kastade verkligen inte in handduken, som Corren påstår. Att hon nu känner sig frisk tillräckligt för att vilja fortsätta sitt framgångsrika arbete inom Europapolitiken är jätteroligt. Jag är också glad över att Maria Leissner känner lust till politiken igen efter allt hon gått igenom. Alla erfarenheter, även de tunga, gör henne till en kandidat med nya perspektiv.
Correns lätt föraktfulla anspelningar leder till att politiker, som skulle vilja ta en paus i politiken, inte gärna gör det. För hur kul är det att komma på bild i media med rubriken "Fattigdomstecken" när man är beredd att återvända med ny energi och pånyttfött engagemang.

måndag 27 oktober 2008

Linköpings kommunala budget 2009/10

Idag presenterade Alliansen i Linköping den kommunala budgeten för 2009 och 2010. För första gången i kommunens historia kommer en tvåårsbudget att beslutas i fullmäktige i november. Det positiva med det är att tid frigörs för oss politiker och för tjänstemännen att lägga mer kraft på uppföljning. Under senare år har budgetarbetet i stort sett pågått hela året. Två år kan tyckas vara en kort tid. Men ser man till hur snabbt ekonomiska förutsättningar kan förändras i vår globaliserade värld så förstår man att flerårsbudget kräver mer noggrann planering av reserver.
För omsorgsnämnden, där jag är ordförande, betyder den kommande budgeten vissa förstärkningar. Men precis som för alla andra nämnder krävs effektiviseringar. Inte helt enkelt för en nämnd som har att se till att de kommuninvånare som är beroende av samhällets insatser på olika områden också får dessa och det med god kvalité. Jag kan tycka att effektiviseringskraven borde ha mindre procentuell omfattning på områden som är lagreglerad kärnverksamhet och högre där sådan verksamhet inte föreligger.
Men när nu budgetberedningen bestämt sig för att alla nämnder ska klara av effektivisering på 1% under två år, så är det bra att nämnderna själva får bedöma på vilka områden detta kan ske. Oppositionsledaren Lena Micko (s) påstår att majoriteten inte tar politiskt ansvar genom att inte nu peka ut var effektiviseringar ska göras. Men jag tror att hennes kritik egentligen handlar om att hon är besviken på att hon och hennes (s)-kamrater inte har något att kritisera vid fullmäktiges budgetdebatt om en månad. Linköping har en fortsatt stark ekonomi och många nya och långsiktiga satsningar görs. Inte minst gäller det utvecklingen av stadsdelen Skäggetorp, där framtidstron nu börjar spira så sakteliga efter åratal av misskött integrationspolitik under socialdemokraternas majoritetstid (se tidigare blogginlägg).

söndag 26 oktober 2008

Får barn med språkstörning hjälp i tid?

Igår träffade jag en kvinna som har många års erfarenhet som talpedagog inom grundskolan. Hon berättade om hur många barn har språkstörningar, som kvarstår när de börjar grundskolan. Eftersom de flesta barn idag går i förskola (eller dagis, som det hette tidigare)blev jag förvånad över att dessa barn inte fått hjälp före skolåldern. Det tycks bero på dels stora barngrupper så tiden för samtal med varje barn inte blir så omfattande som den borde och dels på för få personal med pedagogisk utbildning d v s förskollärare. Vi var ense om att detta är oroande. En språkstörning leder till svårigheter att lära sig läsa, vilket i sin tur försämrar studieresultaten i övriga ämnen också.
Redan idag behövs goda kunskaper för att kunna få och behålla ett arbete. Men också för att ha förmåga att ställa om när arbetsmarknaden förändras. Att bära med sig en språkstörning ut i livet har aldrig varit någon hit. Än mindre kommer det att vara det i framtiden. Här måste naturligtvis resurser finnas för stöd så fort behovet upptäcks.
Undrar hur det ser i Linköpings kommun. Finns det tillräckligt med förskollärare i förskolan och talpedagoger i förskola och grundskola? Måste kolla detta.

onsdag 22 oktober 2008

Östgötaliberalerna nominerar till EU

I kväll ska Folkpartiet i Östergötland nominera till EU-valet. Valberedningens förslag är José Kimenga från Norrköping. Ett utmärkt förslag som jag gärna stödjer. Josés internationella erfarenheter i kombination med goda kunskaper om liberal politik gör honom mycket lämplig till EU-kandidat.
Några partier har EU-parlamentariker från Östergötland, vilket - åtminstone periodvis - gör EU-frågorna mer nära oss östgötar. Skulle vara utomordentligt stimulerande och spännande om Sveriges mest EU-vänliga parti hade en östgötsk företrädare. Vilka lokala/regionala debatter vi skulle kunna ordna!

Nu blir det inte mer. Om en knapp timme sammanträder omsorgsnämnden, där jag är ordförande.

måndag 20 oktober 2008

Alliansen öppnar Klippans kulturverksamhet

Nu äntligen ska jag komma igång med bloggandet igen! Av flera skäl har både tid och inspiration saknats. Men nu känner jag mig laddad igen.

I kväll har jag varit på Öpppet Hus hos omsorgsnämndens senaste tillskott av Daglig verksamhet. För några år sedan stängde socialdemokraterna kulturverksamheten trots att många funktionshindrade personer önskar ha skapande verksamhet som jobb och sysselsättning. Kvar på Klippans dagcenter i Johannelund fanns teaterkostymer och annan utrustning oanvänd.

Nu öppnar vi från Allianspartierna verksamheten igen. Ett medborgarförslag och en intresseanmälan från studieförbundet Vuxenskolan blev startskottet. Studieförbundet Vuxenskolan har lång erfarenhet av kulturverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Bl a har man i år satt upp musikalen Grease på vårt vis, som har spelats med stor framgång både i Linköping och på andra håll. Annan samarbetspartner är särskolans vuxenutbildning.

Kändes riktigt bra att möta all entusiasm från alla inblandade inkl från dem som kan komma att ha sin dagliga verksamhet där framöver.

Mycket har hänt under de senaste veckorna både här hemma och runtom i världen. Mest omskakande är naturligtvis den internationella finanskrisen. Något som Sverige inte undgått men ändå klarat sig hyggligt igenom. Mitt i allt allvaret kom så Mona Sahlins misslyckade försök att skapa ett trovärdigt regeringsalternativ till Alliansen. Hon hade så bråttom så hon glömde inte bara Lars Ohly och vänsterpartiet utan också stora delar av sitt eget parti. Regeringsalternativet blev i stället en dokusåpa. Fortsättning följer med hur många avsnitt som helst.