måndag 29 september 2008

Sossarnas nyvakna intresse för integrationspolitik i Linköping

Nu är jag på gång igen med bloggandet. Ibland räcker tiden bara inte till för allt man vill göra. Uppdrag och privatliv måste ibland få ta mer tid än normalt.
En del har hänt sen sist. Alliansregeringen har lämnat årets statsbudget till riksdgen. En budget med många angelägna reformer. Finanskrisen i USA har skapat - och skapar fortfarande - stor oro runtom i världen inkl i Sverige. Medias rapportering måste vara en balansgång mellan att informera utan att skapa onödig oro. Tyvärr tar behovet av smaskiska rubriker och löpsedlar ibland över, vilket gör småsparare mer oroliga än nödvändigt.
FRA-frågan tycks gå mot en lösning. Folkpartiets arbetsgrupp har gjort ett gediget arbete och fått övriga Allianspartier med sig. Jag är inte så naiv att jag vill påstå att debatten är över. Men till skillnad från tidigare så går det att försvara förslaget ur integritetssynpunkt. Det är viktigt för mig.

Oppositionen klagar förstås. Både på budgeten och på FRA-lösningen. Och på allting annat med för den delen. Socialdemokraterna Tomas B och Tomas Ö går väl till historien som de mesta gnällspikarna under denna mandatperiod.

I Linköping har socialdemokraterna intagit attityden av "bara vi fått styra så ..." Men socialdemokraterna har ju fått styra i många år.Vad har egentligen hänt under deras senaste 12 år vid makten i kommunen? Mats Johansson skriver på sin blogg att Linköping är en kluven stad och att klyftorna ökat under de senaste två åren. Jag som varit med ganska länge i Linköpingspolitiken känner igen sossarnas nyvakna intresse för Skäggetorp när de är i opposition. När de förlorar majoriteten beror de oftast på att de tappar röster i ett av sina starkaste områden, nämligen Skäggetorp. Då blir det fart på dem. Rösterna måste vinnas tillbaka. Hur länge intresset varar beror helt på när väljarna återvänder. Så var det under mandatperioden 1991-94. Så återvanns makten i valet 1994. Och inte har klyftorna minskat sedan dess, snarare tvärtom. Under åren 1994-2006 har socialdemokraterna styrt såväl landet som Linköping. Integrationspolitiken är - tillsammans med psykiatrin - ett av de mest misskötta politikområdena under de senaste s-regeringarna inkl deras kommun- och landstingspolitik. Men nu passar det Mats Johansson att dela ut s-tidning i Skäggetorp.

Jag kan lugna Mats Johansson. Både Dina och andra väljare i Linköping kan successivt se en positiv utveckling tack vare Alliansens politik lokalt och nationellt. Framförallt ökar möjligheten till arbete och egen försörjning. Men många års felaktig politik på integrationsområdet rättas inte till på två år. Projekt har startat som utvecklar den sociala ekonomin och därmed ger möjlighet till egenförsörjning genom arbete, Nygårdsprojektet som börjar ge resultat bl a i skolan, uppsökande verksamhet för att erbjuda föräldrastöd via familjecentralen och mycket annat kommer att minska klyftorna mellan Skäggetorpsborna och befolkningen i andra delar av kommunen. Undan för undan kommer arbete i gång i fler stadsdelar, där behoven är likartade. Det finns en antagen plan för detta arbete i kommunen, vilket Mats Johansson väl känner till.

Det finns ingenting som stärker människors självkänsla och ökar den enskildes delaktighet i samhället så som att kunna försörja sig och sin familj. Detta tillsammans med stöd i skolan för de elever som behöver, är grunden för en lyckosam integrationspolitik. Syftet med Folkpartiets och övriga Allianspartiers arbete är att stärka den enskilda individen och därigenom minska klyftorna i Linköping. Vilket syfte har Mats Johansson - mer än att värva röster till socialdemokratiska partiet vid valet 2010?

lördag 13 september 2008

Värna PKU-registret

Bra besked från Folkpartiet idag att partistyrelsen säger nej till ett friare nyttjande av PKU-registret. Läs artikeln på SvD.

torsdag 11 september 2008

Förbifart Motala - äntligen!

Jag måste bara skriva om Skepparpinan, förbifart Motala. Äntligen! Planering har funnits sedan 1942! Varje gång det har sett ut att bli av har något annat objekt bedömts viktigare av sittande regering. Senast det s.k. Trollhättepaketet. Jag var som riksdagsledamot i Motala flera gånger och fick problemen med genomfarten beskrivna för mig. Jag har på plats sett strömmen av tunga fordon passera rakt igenom stan. Det var lätt att se riskerna för en svår olycka. Nu skriver ÖC att infrastrukturminister (vilken titel!) Åsa Torstensson vid sitt besök i Motala bekräftat att bygget kan starta. Projektet är bra för Motala men också för hela västra Östergötland och därmed för länet i sin helhet. Nu väntar vi bara på klartecken för Ostlänken.

onsdag 10 september 2008

Kompetensutveckling i förskolan

Utbildningsminister Jan Björklund har fler bra förslag på skolområdet. DN skriver om kompetenslyft för förskolans personal. Pengar är att vänta i budgeten. Både förskollärare och barnskötare ska kunna fortbilda sig till stor del med bibehållen lön. Att jämföra med Lärarlyftet således.
Förskolan blir alltmer pedagogisk, vilket är utmärkt. Från tre års ålder är barn mycket intresserade av att lära. Naturligtvis under andra former än i grundskolan. Detta intresse och denna förmåga bör tas tillvara. Kunskap är aldrig tung att bära oavsett när i livet den införskaffas. De ökade pedagogiska inslagen i förskolan bör leda till att en större andel av personalen är utbildade förskollärare. Fördelningen förskollärare - barnskötare avgörs dock av den enskilda kommunen.

Skolk i terminsbetyg - helt okej

I SvD diskuteras idag Jan Björklunds förslag att skolk ska skrivas in i terminsbetygen. Observera - inte i slutbetyget. Noteringen i terminsbetyget är att ge elev och föräldrar chans att reda ut orsakerna till skolket. En del elever kan behöva hjälp av olika slag om skolket beror på att de mår dåligt. Är orsaken ett slarvigt beteende behövs en tydlig signal om skärpning. Skolan är gratis för dem som går där. Men inte för skattebetalarna i gemen. Då är det inget orimligt i att kräva närvaro precis som en anställd måste vara på jobbet om hon/han inte har legitima skäl till frånvaro t ex sjukdom. Många arbetsgivare vittnar om unga, nyanställda som inte kan passa tider. Det är kanske inte så konstigt om man fått drälla omkring i 12 år utan att det blir några konsekvenser.

måndag 8 september 2008

Skattesänkning för fler jobb

Ett sista inlägg för idag och det handlar om regeringens skattelättnader för företagen. Ser i DN att Folkpartiet fått gehör för sänkt bolagsskatt i den kommande budgeten. Allt som bidrar till fler jobb i Sverige är välkommet. Inte minst mot bakgrund av signalerna om en kommande konjunkturavmattning.

Bristande trovärdighet

Ser i SvD att Lars Ohly inte gillar socialdemokraternas nya syn på arbetslinjen i socialförsäkringen. Och de ska regera ihop!

Ännu ett guld

Ännu ett svenskt guld i Paralympics, skriver DN. Hoppas att dessa framgångar leder till än större mediauppmärksamhet kring Paralympics i fortsättningen.

Grattis Jacobsson!

SvD rapporterar om guld i Paralympics. Grattis Jonas från stolt östgötska.

Bättre sent än aldrig (s)

Svd skriver "S vill skärpa kraven på sjuka." Socialdemokraternas Ylva Johansson säger att deras systemlösningar inte alltid har fungerat. Välkommet att socialdemokraterna nu tycks inse att vi från Allianspartierna haft rätt. Synd bara att så många människor hunnit bli drabbade av den förra regeringens oförmåga att ta tag i problemen. Redan under förra mandatperioden visade undersökningar att 60 % av de långtidssjukskrivna och/eller förtidspensionerade ville jobba. Men eftersom arbetsförmedlingen inte var intresserad av att hjälpa dem tillbaka så gick tiden och en eventuell återgång i arbete blev allt svårare. Den socialdemokratiska politiken innebar också att jobben bara blev färre och färre. Nu har fler kommit i arbete även av dem som har någon form av arbetshinder.
Sjukförsäkringens regler om att det är arbetsförmågan som avgör huruvida en person behöver vara sjukskriven eller inte, tillämpas numera. Dessa regler har alltid gällt. Men under ett antal år från mitten av 90-talet tillämpades de inte av alla Försäkringskassor. Detta med s-regeringens goda minne. Resultatet blev att många passiviserades i långa sjukskrivningar, som ofta utmynnade i förtidspensionering.
Nu kommer vi att få höra många bortförklaringar från ledande socialdemokrater, som inte vill kännas vid att de nya insikterna inte är helt olika Allliansens. Men fakta kvarstår. Socialdemokraterna har vaknat upp!

lördag 6 september 2008

Idrottare i Paralympics som förebilder

Måste bara skriva några rader till. Läste just om en av deltagarna i Paralympics, som nu pågår i Peking. Christoffer Lindhe säger till DN att hans goda kondition räddade honom vid olyckan. Den kamp han måste ha fört för att komma tillbaka är beundransvärd. Det är glädjande att Paralympics får lite mer mediauppmärksamhet för varje gång spelen går. Här deltar många duktiga idrottare, både kvinnor och män. De är goda förebilder för andra som drabbats av olyckor, sjukdom eller fötts med en funktionsnedsättning. Även om inte alla varken kan eller vill ägna sig åt idrott så tror jag att just möjligheten att kunna göra det kan stimulera till fysisk aktivitet.

Luckor i lagen

SvD skriver idag om mamman som inte får föräldrapenning från Försäkringskassan och tydligen heller inget stöd från socialtjänsten under en sjukhusvistelse trots att hon har två små barn. Det är bedrövligt. Men tyvärr inte helt ovanligt att luckor i våra lagar kring välfärdssystemen gör att den som bäst behöver inte får hjälp. Jag vet inte hur detta ska undvikas. Men ett är säkert. När luckan upptäcks så måste den omedelbart tätas till. Och i väntan på det så borde myndigheterna kunna hjälpa till på ett eller annat sätt. Flexibilitet kallas det!

Regeringen, Folkpartiet

Halvtid för Alliansregeringen och de flesta vallöften genomförda eller " i pipeline". Hundratusentals fler människor i arbete, vilket innebär att utrymmet för välfärdsreformer ökar. Det finns en utbredd uppfattning i samhället att skattesänkningar urholkar utrymme för välfärd. Men det är bara sant då ingenting görs att för att fler ska arbeta. Så var det t ex under s-regeringens tid. Men nu. när fler betalar skatt genom egen försörjning, då ökar skatteintäkterna.
DN skriver idag på ledarsidan "Res er i halvtid" med en uppmaning till regeringen att förbättra kommunikationen med väljarna. Även Östgöta-Correspondenten är inne på samma linje.
Men det är inte bara ministrarna som ska se bidra till ett förbättrat opinionsstöd. Också vi andra partiaktiva måste få fart på samtalet. Jag blir både arg och ledsen när jag ser att borgerliga väljare uppger i en undersökning att man inte tror att Alliansen får förnyat förtroende. Hur kan man vara så korkad? Vill man ha Mona Sahlin som statsminister efter 2010 om man uppger sig ha borgerliga sympatier?

DN skriver idag på annan plats i tidningen att Leijonborg tvingas lämna regeringen efter att forskningspropositionen är lagd i höst. Hans ersättare skulle bli Cecilia Malmström och Johan Pehrson bli EU-minister. Hela rockaden dementeras av fp:s partiledare Jan Björklund. Jag undrar: vad handlar allt detta om? Först den nästan kampanjlika kritiken mot Jan och skolresultaten. Och nu detta. Det är kanske att vara konspiratorisk i överkant. Men tjugo års erfarenhet av politik på olika nivåer har lärt mig att ingeting är främmande för krafter som vill misstänkliggöra ett parti eller en partiföreträdare inför väljarna. Trist utveckling men något alla som ger sig in i politiken tycks få leva med.