torsdag 18 december 2008

UMO.se samt grundlagskommittén

Igår hade omsorgsnämnden besök av Liselotte Nordh-Rubulis och Anna Eklund, som arbetar med den nya nationella ungdomsmottagningen på nätet UMO.se. Tillsammans med kommunens ungdomsombud Sofie Elliot och Faton Lushaku presenterades UMO.se för Linköping. En sådan mottagning har varit efterfrågad länge och jag är mycket stolt över att min partikollega Nyamko Sabuni gått i spetsen för denna innovation.
UMO.se ger en rak och tydlig information och svarar på ungdomars frågor utan hymlande och undanglidningar. Via nätmottagningen kan unga diskutera inte bara sex och samlevnad utan också mobbning, problem i familjen, alkohol och droger och annat som kan tynga en ung människa idag. Frågor besvaras snabbt och av professionell personal från olika ungdomsmottagninger i landet. Och man kan självklart vara anonym.
Att frågor kring sex och samlevnad fortfarande väcker starka känslor och avståndstagande visas bl a av reaktionen på marknadsföringen av UMO.se. Företaget Västtrafik stoppade affischen med två killar men tyckte det var helt okej att hänga upp affischen med en tjej. Agerandet är anmält till Diskrimineringsombudsmannen (DO). En politiker önsketänkte för en tid sedan och sa att i Sverige har vi kommit långt. Här diskrimineras inga homosexuella längre. Undrar i vilken värld han lever.
A´propå detta så kan jag notera att en av de få förändringar som grundlagskommittén föreslår är att skyddet för diskriminering i framtiden också ska omfatta sexuell läggning. I övrigt är det ganska tama förslag. Bra är att spärren till personval i riksdagsval sänks från nuvarande 8 % till 5. Ändå bättre hade varit om spärrarna tagits bort helt. Att medborgarnas möjligheter att hävda sina fri- och rättigheter i domstolarna stärks är bra liksom att Sveriges medlemskap i EU skrivs in i grundlagen. Tyvärr föreslås inte heller nu skilda valdagar för kommun/landstingsval resp riksdagsval.

måndag 15 december 2008

Årets sista sammanträde och lådrensning

Detta får bli en snabbis innan jag rusar iväg till möte med omsorgsnämndens alliansgrupp. Inför nämndsammanträdena har vi en majoritetsavstämning kring ärendena ett par dagar i förväg. Även om vi jobbar bra ihop så kräver vissa frågor mer diskussion än andra för att komma till ett gemensamt beslut. Inget konstigt med det. Vi är fyra partier med olika hjärteområden.
På onsdag - sista nämndsammanträdet för året - ska nämnden anta 2009 års internbudget, som - förstås - bygger på fullmäktigebeslutet för några veckor sedan. Jag var då lite oroad över det en-procentiga rationaliteringsuppdraget. Men det visar sig att vi klarar det utan några särskilda neddragningar nästa år.
Utöver nämndsammanträdet på onsdag så ska jag rensa upp i min låda "Att åtgärda". Är alltid skönt att ha en så tom låda som möjligt att återkomma till efter helgerna. För då fylls den snabbt både av mina egna och andras förslag.

tisdag 9 december 2008

Röd-grön röra inte regeringsduglig

Så fick Sverige då se det röd-gröna regeringsalternativet inför valet 2010 på samma bild i söndags. Man har kommit överens, säger man. Om vad, frågar sig säkert väljarna. Inte ens partierna själva vet om man får tro Lars Stjernkvist, (s)-råd i Norrköping. Det har sagts att socialdemokratiska väljare ville ha med (v) i samarbetet. Undrar hur de tänker. Oavsett vilken ministerpost Lars Ohly eller någon annan vänsterpartist skulle kunna få, så betyder det en dålig politik för Sverige på en rad områden. Inte minst på det ekonomiska. Eftersom partierna nu tydligen inte ska lösa ut de frågor, där man är oense (och det är ganska många) före valet, så lär effektiviteten i ett eventuellt regerande bli mycket låg. Skälen till att rösta för fortsatt regeringsinnehav för Allianspartierna (fp,m,kd,c) var många redan före söndagens fotografering. Nu är det absolut nödvändigt att förhindra den röd-gröna röran att få tillträde till Rosenbad 2010.
Årets sista kommunfullmäktige gick av stapeln i förmiddags. Ett ärende var antagandet av det reviderade handikappolitiska programmet, som arbetats fram i samverkan politiker, tjänstemän och representanter för handikapprörelsen. Det är glädjande att programmet nu är antaget i full enighet. Hoppas bara att engagemanget består när nämnderna ska genomföra sina respektive delar.
Igår var jag tillsammans med några politiker från omsorgs-resp äldrenämnden samt tjänstemän från vårt gemensamma kontor på en konferens om Det livslånga boendet. Linköpings kommun, som också medverkade på konferensen, har ett samarbete med KTH kring utveckling av bl a moderna tekniska hjälpmedel för att öka självständighet och kvarboende. Ett framtidsinriktat och intressant arbete.
I kväll ska jag berätta om LSS-kommitténs arbete och slutbetänkande för HSO-medlemmar i Östergötland. Detta blir nog den sista konferensen i ämnet för ett tag. Imorgon förmiddag träffar jag mina partikamrater i riksdagens socialutskott för att vidarebefordra de synpunkter jag fått under höstens alla möten. Efter remisstiden i början av februari startar socialdepartementets arbete med en proposition till riksdagen.
Inget mer bloggande förrän i helgen. Onsdag-fredag är jag i Stockholm på diverse möten och hinner troligen inte med bloggen.

fredag 5 december 2008

Regeringens stimulansåtgärder

Alliansregeringens fyra partiledare presenterade idag ett stimulanspaket omfattande drygt 8 mdr 2009 för att ytterligare förstärka jobbpolitiken utöver redan budgeterade 32 mdr. Det handlar bl a om ökade möjligheter till utbildning, till matchning mellan arbetssökande och arbetsmarknaden och ROT-avdrag. Det sistnämnda hade jag gärna sett kompletterat med möjligheten att nu snabba upp arbetet med att öka tillgängligheten genom att få bort s.k. enkelt avhjälpta hinder. Något slags "tillgänglighets-ROT. Jag vet att ett sådant har diskuterats i Folkpartiets riksdagsgrupp och jag har påmint via fp:s riksdagsledamot från länet Karin Granbom-Ellison. Jag hoppas det kommer i nästa omgång. För det är väl inte alltför osannolikt att det kommer att behövas ytterligare någon förstärkning innan krisen är över.
Ser på tidningarnas websidor att oppositionen m fl är missnöjda (som vanligt). Facken känner sig bortglömda och Tomas Östros (s) "vet" att detta paket inte är rätt för framtiden. Ja,ja som opposition ska man ju vara missnöjd. Och denna mandatperiod tillhör ju de flesta av facken och oppositonen samma sällskap.

Internationella Frivilligdagen

Sedan 1985 firas Internationella Frivilligdagen den 5 december. då den instiftades av FN. Frivilligarbetare eller volontärer, som vi nu börjar säga även i Sverige har mer eller mindre alltid funnits. I länder, där välfärden inte är så välutvecklad i det offentligas regi betyder volontärerna mycket. De gör de här också men på ett lite annorlunda sätt. Det sägs att 50 % av svenskarna utför frivilligarbete i någon form. Då tänker vi kanske först och främst på idrottsrörelsen och allt annat föreningsliv. Och där utförs stora delar. Men vi ska inte glömma den alltmer välorganiserade volontärverksamheten som ett bidrag i välfärdssektorn. Inom bl a äldreomsorgen talas ofta om att det är volontärerna/frivilligarbetarna som sätter "guldkant" på de gamlas tillvaro. Och det är sant.
I vår kommun finns hundratals volontärer i alla möjliga sammanhang. Utgångspunkten är ofta medlemsskapet i en förening. Men man kan också göra sådana insatser om man vill utan att vara medlem i en förening. Via ResursBanken förmedlas uppdrag utan krav på medlemsskap.
Internationella Frivilligdagen, som infaller idag fredag, har firats i Linköping hela veckan. Seminarium, paneldebatt, kaffe och tårta och inte minst "Tusen tack till alla volontärer" har genomförts i Stadshuset.
Nu pågår planering för att starta ett medborgarkontor i city. Ett inslag där kommer att vara en frivilligcentral. Mycket talar för att Resursbanken får det uppdraget. Som ansvarigt kommunalråd i början av nittiotalet hade jag en aktiv del i ResursBankens tillkomst och har glatts åt den utveckling som successivt har skett. Jag ser fram emot att vid firandet av Internationella Frivilligdagen den 5 december 2009 få bevittna ännu ett framsteg.

tisdag 2 december 2008

GRATTIS Jonas till årets Bragdguld!

Ett jättestort GRATTIS till Jonas Jacobsson, som äntligen fått Bragdguldet. I år kunde juryn bara inte gå förbi honom. En välförtjänt utmärkelse för Jonas själv och en stimulans för alla andra som tävlar i Paralympics. Än en gång - stort GRATTIS!

fredag 28 november 2008

Arbetslöshetsförsäkring, varför inte?

A-kassefrågan fortsätter att vara en huvudvärk för Alliansregeringen. Inte minst nu när många människor varslas om ev uppsägning. Med det system Sverige har så är det naturligtvis den enskildes ansvar att se till att man har en försäkring vid arbetslöshet. Och den försäkringen är idag A-kassan. Långt före Alliansens regeringstid så stod många människor utanför denna trygghet. Vid arbetslöshet skulle de komma att få sin försörjning genom socialtjänstens ekonomiska bistånd i väntan på ett nytt jobb.
Folkpartiet har sedan länge pläderat för och motionerat i riksdagen om en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Det innebär mindre fackligt inflytande över A-kassan men i stället desto bättre trygghet för den enskilde och dessutom inget tryck på socialbidragskostnaderna i kommunerna vid ökad arbetslöshet. Jag förstår inte varför vi lämnat den idén nu i regeringsställning.

måndag 24 november 2008

Bragdguldet till Jonas Jakobsson naturligtvis

Nu är det dags för nominering till årets bragdguld och också till Jerringpriset. Självklart har jag röstat för Jonas Jakobsson, Östergötlands duktige skytt med ett antal guldmedaljer både i årets Paralympics och tidigare. Idag skriver Svd om jämförelsen mellan deltagare i OS och i Paralympics. För några månader sedan skrev jag tillsammans med partikollegorna Mathias Sundin och Hans Backman en artikel om detta, se nedan.

Bragdguld även till Paralympier en självklarhet
När OS-året 2008 summeras för svenskt vidkommande kan vi konstatera att framgångarna inte helt motsvarat förväntningarna sett på totalen. Men flera individuella prestationer har varit i verklig toppklass. Inte minst gäller det Paralympics. Fem guld, varav tre tagna av skytten Jonas Jakobsson, 3 silver och 4 brons blev resultatet. Sverige blev bästa nordiska nation och utöver Jonas Jakobsson gjordes storartade insatser av bl a Anders Olsson i simning.

Flera stora priser däribland Svenska Dagbladets bragdguld delas ut varje år. Ett år med olympiska spel är det naturligtvis extra spännande. Tyvärr skiljs på de vanliga olympiska spelen och paralympics vid bedömningen av förtjänta kandidater. Det är dags att ändra på den förlegade synen nu.

Idrotten är vår största folkrörelse. Den engagerar, entusiasmerar, fostrar och får människor att växa. Alla människors behov av idrott och motion måste behandlas likvärdigt och med respekt. Mycket arbete återstår för att även personer med funktionsnedsättning ska kunna idrotta och motionera på likvärdiga villkor. Själva funktionsnedsättningen i sig kan också betyda att större hinder måste övervinnas för att utöva idrott. Här är de professionella inom handikappidrotten goda förebilder. I en artikel på Svenska Handikappidrottsförbundets hemsida skriver tre elitidrottare tillsammans med SHI:s sportchef ”Dags att höja kraven på handikappidrotten”. Deras budskap är att utan samma krav på handikappidrottare som på andra idrottsutövare på elitnivå kommer handikappidrotten att förbli isolerad från den övriga idrottsfamiljen.

Vi delar den uppfattningen. Flera av de nu aktiva har också både i år och vid tidigare paralympiska spel visat att de är väl i klass med elitidrottare utan funktionsnedsättning. Därför borde det nu vara en självklarhet att i bedömningen till årets stora idrottspriser räkna in förtjänta deltagare i Paralympics. Med sexton guldmedaljer i skytte varav tre i årets tävlingar står sig Jonas Jakobsson väl i konkurrensen om 2008 års Bragdguld.

Mathias Sundin (fp), oppositionsråd, Norrköping
Linnéa Darell (fp) fd riksdagsledamot Östergötland
Hans Backman (fp) idrottspolitisk talesman och riksdagsledamot Gävleborg

Härlig invigningssöndag i Ulrika

Måndag igen! Helgen har varit en jobbarhelg med LSS-debatt i Stockholm i lördags och ingvigning av gruppbostad i Ulrika igår. Omsorgsnämnden har startat ett gruppboende för personer med utvecklingsstörning i Ulrika ca 4 mil utanför Linköping. Företaget Frösunda Assistans har fått entreprenaduppdraget. De som bor kommer att ha sin dagliga verksamhet ute på olika företag i bygden. Det finns ett härligt engagemang på denna ort för att möjliggöra en utveckling. När nu skolan blev kvar - om än med ett nödrop - så ökar naturligtvis förutsättningarna för att befolkningen ska öka. Men det krävs också arbetstillfällen. Idag är resekostnaderna höga vid pendling.
Engagemanget igår vid invigningen var på topp. Säkert 25-30 personer hade mött upp. Det var musik, tipspromenad, kaffe, glögg, lussekatter och pepparkakor. Korv med bröd gick också att köpa. Och så förstås lotterier. Själv vann jag ett härligt fårskinn, som blir skönt att ligga på för vår lilla vovve. Fem personer från entreprenadföretaget deltog. Allifrån VD till lokala representanter. Det märks att Linköpings kommun är attraktiv att driva verksamhet i.
Omsorgsnämnden har utsett mig till kontaktpolitiker för Ulrikaverksamheten. Ska bli spännande att följa deras arbete.

Imorgon beslutar kommunfullmäktige om budget för 2009 och 2010. Det blir en lång dags färd mot natt. Sammanträdet börjar kl 9.00 och är säkert inte slut förrän omkring 22.00. Så bloggkommentarerna får vänta till onsdag.

måndag 17 november 2008

Fildelningslagen får inte bli ett nytt FRA

Igår söndag använde jag delar av eftermiddagen till att läsa in handlingar inför omsorgsnämndens möte på onsdag. Nämnden, där jag är ordförande, har ungefär 15-20 ärenden varje månad. Måndagskvällen samma vecka träffar jag Allianspartiernas (fp,m,kd,c) företrädare i nämnden för att diskutera de viktigaste frågorna inför mötet. Mer om omsorgsnämndens novembersammanträde återkommer jag till efter mötet på onsdag.
Söndagkvällarna brukar jag försöka se Agenda på tvåan. Ett av de bättre samhällsprogrammen, tycker jag. Igår kväll intervjuades representanter för de fyra ungdomsförbunden på allianssidan inför regeringens planerade förslag om fildelningslag. Ungdomsförbunden är kritiska till att straffåtgärder mot fildelare föreslås få skötas av andra än Polisen. De har rätt i sin kritik, tycker jag. Kontroll och regler ska självklart finnas liksom straff för de som bryter mot lagen. Men den rättsliga delen måste skötas av en myndighet. Jag hoppas att regeringen tänker ett varv till så man inte sätter sig en liknande sits som med FRA.

fredag 14 november 2008

Världsdiabetesdagen också i Linköping

Först en reflektion kring SJ och tågförseningar, som jag skrev om i onsdags. Idag kom SJ:s svar. Nja, kanske inte direkt kopplat till min kritik men i alla fall en reaktion på alla vi resenärers klagan. Nu ska det bli service och underhåll så tågen fungerar och kommer i tid. Har precis för mig att jag hörde detta för några år sedan. Då fick vi åka loktåg flera månader för att X2000 var på reparation.

Den 14 november varje år uppmärksammas sjukdomen diabetes världen över. Datumet är valt utifrån att det är Frederick Bantings födelsedag. Det var han som tillsammans med Charles Best upptäckte insulinet. Diabetes är en folksjukdom som ökar både bland barn och vuxna runtom i världen inklusive i Sverige. År 2006 antog FN en resolution i syfte att bekämpa diabetes. I samband med denna resolution bestämdes också att fr o m den 14 november 2007 skall dagen uppmärksammas som World Diabetes Day. Den officiella logotypen är den blå ringen, som i många länder symboliserar liv och hälsa. Den blå färgen är FN:s färg och symboliserar samverkan över världen. I Sverige och andra länder brukar varje årsdag uppmärksammas genom att vissa byggnader belyses med den denna symbol. För första gången har också Linköping bidragit till att uppmärksamma dagen. Idag, eller rättare sagt, i kväll, har Resecentrum lysts upp med den blå ringen och skylten Världsdiabetesdagen. Jag är glad att kunnat bidra till detta efter att ha fått frågan vid Linköpings Diabetesförenings årsmöte tidigare i år.

Imorgon blir det inget bloggande. Vi ska ha goda vänner på gåsmiddag så det blir till att städa undan, duka bordet och lite annat. Gåsen och alla tillbehören tar min man hand om som väl är.

torsdag 13 november 2008

Folkpartiet - det mest EU-vänliga partiet

I kväll har Folkpartiets länsförbund haft styrelsemöte. Dags igen att börja planera för valrörelse. Närmast är det EU-valet, som genomförs nästa år, närmare bestämt den 7 juni. Jag älskar valrörelse. Politik från morgon till kväll 7 dagar i veckan. Timmarna i valstugan, där alla tänkbara frågor ställs av intresserade väljare till de stora TV-debatterna. Och däremellan de lokala och regionala debatterna och - inte minst - utdelning av valmaterial. Undrar hur många mil man går som kandidat och valarbetare under en valrörelse.
Jag hoppas att detta EU-val kan bli det första där frågorna handlar om vad som är viktigt att EU ska syssla med och vad svenska EU-parlamentariker kan bidra med. Hittills har EU-valen blivit någon slags återupprepad folkomröstning kring huruvida Sverige ska vara med eller inte. Vi folkpartister har alltid hävdat att vi är det mest EU-vänliga partiet i Sverige. I detta EU-val blir det väl tydligare än någonsin. Moderaterna säger att de ska ha en nationalistisk prägel på sin valrörelse och socialdemokraterna toppar listan med en av de mest EU-kritiska företrädarna, nämligen Marita Ulvskog. Viktigt är också att människor verkligen går och röstar. Ett lågt valdeltagande ger inte samma legitimitet åt de kommande fem årens arbete, för dem som väljs. Folkpartiet har många starka kandidater. Vad sägs om Marit Paulsen, Olle Schmidt, Maria Leissner, Barbro Westerholm och vår egen östgöte José Kimenga. Hur listan ser ut bestäms slutligen på partirådet i början av februari.
Under 2009, efter EU-valet, är Sverige på nytt ordförande. Denna gång under Alliansregeringens ledning, vilket ska bli spännande. Förberedelserna inför detta arbete kommer säkert att sätta sin prägel på EU-valet och förhoppningsvis höja intresset hos väljarna.

onsdag 12 november 2008

Hur planerar SJ egentligen?

Redan onsdag kväll! Jag skulle vilja ha mer än 24 timmar per dygn åtminstone vissa veckor. Dels för att det ibland är väldigt mycket att göra. Dels för att det finns så mycket mer jag vill göra än det jag hinner.
Idag har jag varit i Stockholm för sammanträde med Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som idag träffat Tullverket. Nämnden har snart funnits ett år. Ett mycket lärorikt år för mig personligen. Förhoppningsvis gör vi också nytta som medborgarföreträdare på detta specifika område.
Tåget var försenat idag igen. Orsaken var att X2000 bytts ut mot ett vanligt loktåg, som naturligtvis inte håller samma hastighet. Undrar hur man planerar på SJ. Även om ett tågset förmodligen är förfärligt dyrt så måste det väl finnas några X2000 som "reservtåg" när skador inträffar eller tåg måste underhållas. Eller är det att begära för mycket av ett skattefinansierat serviceföretag?

måndag 10 november 2008

Halal-TV mm

Har precis sett programmet Halal-TV på SVT2 för första gången. Har sett i media att förra veckans avsnitt väckt mycket debatt. Det gör kanske även dagens avsnitt. Om någon orkar bry sig. För vad är egentligen avsikten med serien? Tre slöjklädda småpratande tjejer, som gör korta, taffliga intervjuer för att belysa var svensk jämställdhet befinner sig idag varvat med några "historiska" bilder. En bortkastad halvtimme framför TV-n om man inte vill reta upp sig på såväl SVT, som slösar med licensmedel som på det s.k. budskapet.

Däremot såg jag ett inslag på Rapport tidigare i kväll, som berörde mig djupt. Inslaget handlade om kvinnan som lades in för en, som hennes man beskrev det, enkel operation i huvudet. En ovan läkare och en slarvig och nonchalant handledare har uppenbarligen bidragit till att kvinnan nu är gravt funktionshindrad. Ska sådant behöva hända i svensk sjukvård?

söndag 9 november 2008

Vi måste fortsätta motarbeta nazism och främlingsfientlighet

I kväll har jag deltagit i en manifestation i Linköping med anledning av Kristallnatten 1938. Manifestationen anordnades av samtliga fullmäktigepartier i Linköping. Upprinnelsen till arrangemanget var ett medborgarförslag från fp-medlemmen Maud Ericsson. Allt eftersom åren går - nu 70 år sedan Kristallnatten - riskerar kunskapen om NaziTyskland att glömmas bort. När ingen som var med kan berätta, ökar möjligheterna för de krafter, som vill påstå att judeförföljelserna och koncentrationslägren inte funnits, att bli lyssnade till. Detta måste motverkas med all kraft! Berättelser och fakta måste föras vidare i all framtid. Och när nazismens fula tryne dyker upp på torgen i Linköping och annorstädes måste vi alla vara där och säga ifrån.

onsdag 5 november 2008

GRATTIS Amerika!

GRATTIS Amerika till ett klokt val av president! Det är lätt att glädjas med alla de amerikaner som äntligen fått ett erkännande som fullvärdiga medborgare. Jag tänker främst på den färgade delen av befolkningen. Alla de som på 60-talet fick sina förhoppningar grusade när Martin Luther King mördades. Vilken revansch!
Också en kvinna på presidentposten hade varit en oerhörd framgång. Jag hoppades länge på Hillary Clinton. Nu blev det inte en kvinna denna gång heller. Kanske låg det henne i fatet att Bill blandade sig i kampanjen lite för mycket. Kanske blev Hillary även nu "kvinnan bakom en framgångsrik man" fast det borde ha varit tvärtom. Jag undrar om jag nånsin får uppleva att kvinnor bedöms som självständiga individer och utifrån egna kvaliteer och kompetenser.
Hoppas nu att både det amerikanska folket och omvärlden förstår att det även för en ny och entusiastisk president tar tid att genomföra alla önskvärda förändringar. Det negativa som åstadkommits under flera mandatperioder går inte att förändra på ett eller ett par år. Jämför med medias krav i Sverige på Alliansregeringen. På några månader förväntades utanförskapet vara brutet. Det utanförskap som skapats under tolv år (!) av vänsterregeringen.

Svenska partier har studerat kampanjmetoder i USA. Här har vi mycket att lära. Inte den del som brukar benämnas negativ kampanj. Det har vi redan alldeles för mycket av i Sverige. Däremot engagemanget och volontärarbetarna, som ringer väljare, som knackar dörr och på andra sätt sprider information om kandidaternas och partiernas politik. Första testet på om vi kan omsätta lärdomarna i verkligheten blir nästa års EU-val.
Jag har sett en del dokumentärer från USA under valrörelsen. Det som slår mig allra mest är med vilken öppenhet amerikanarna visar sitt stöd för kandidater och partier. Här hukar vi helst i buskarna. Speciellt borgerliga väljare. Inte heller ska man diskutera politik på middagar och fester. Då riskerar man att "förstöra" tillställningen. Själv har jag valt metoden att inte inleda samtalet på politik. Men om någon annan gör det då nappar jag direkt. Även om jag idag lärt mig att lyssna lite bättre så avstår jag inte från att säga vad jag tycker. Ännu har jag inte behövt lämna någon fest för att jag "förstört" stämningen. Jag tror faktiskt att det finns ett större intresse än vad många tror att få diskutera aktuell politik.
Nu får det bli en förmiddagsfika och en ny titt på nyhetsrapporteringen från USA.

tisdag 28 oktober 2008

Riktigt dåligt, Corren!

Fattigdomstecken tycker Corren det är när politiker gör comeback. Detta med anledning av att Marit Paulsen och Maria Leissner tackat ja till att kandidera i nästa års EU-val. Jag tycker det är bra att politiker kan lämna politiken för en tid och sedan återkomma. I Marits fall var det sjukdom som gjorde att hon klev av. Hon kastade verkligen inte in handduken, som Corren påstår. Att hon nu känner sig frisk tillräckligt för att vilja fortsätta sitt framgångsrika arbete inom Europapolitiken är jätteroligt. Jag är också glad över att Maria Leissner känner lust till politiken igen efter allt hon gått igenom. Alla erfarenheter, även de tunga, gör henne till en kandidat med nya perspektiv.
Correns lätt föraktfulla anspelningar leder till att politiker, som skulle vilja ta en paus i politiken, inte gärna gör det. För hur kul är det att komma på bild i media med rubriken "Fattigdomstecken" när man är beredd att återvända med ny energi och pånyttfött engagemang.

måndag 27 oktober 2008

Linköpings kommunala budget 2009/10

Idag presenterade Alliansen i Linköping den kommunala budgeten för 2009 och 2010. För första gången i kommunens historia kommer en tvåårsbudget att beslutas i fullmäktige i november. Det positiva med det är att tid frigörs för oss politiker och för tjänstemännen att lägga mer kraft på uppföljning. Under senare år har budgetarbetet i stort sett pågått hela året. Två år kan tyckas vara en kort tid. Men ser man till hur snabbt ekonomiska förutsättningar kan förändras i vår globaliserade värld så förstår man att flerårsbudget kräver mer noggrann planering av reserver.
För omsorgsnämnden, där jag är ordförande, betyder den kommande budgeten vissa förstärkningar. Men precis som för alla andra nämnder krävs effektiviseringar. Inte helt enkelt för en nämnd som har att se till att de kommuninvånare som är beroende av samhällets insatser på olika områden också får dessa och det med god kvalité. Jag kan tycka att effektiviseringskraven borde ha mindre procentuell omfattning på områden som är lagreglerad kärnverksamhet och högre där sådan verksamhet inte föreligger.
Men när nu budgetberedningen bestämt sig för att alla nämnder ska klara av effektivisering på 1% under två år, så är det bra att nämnderna själva får bedöma på vilka områden detta kan ske. Oppositionsledaren Lena Micko (s) påstår att majoriteten inte tar politiskt ansvar genom att inte nu peka ut var effektiviseringar ska göras. Men jag tror att hennes kritik egentligen handlar om att hon är besviken på att hon och hennes (s)-kamrater inte har något att kritisera vid fullmäktiges budgetdebatt om en månad. Linköping har en fortsatt stark ekonomi och många nya och långsiktiga satsningar görs. Inte minst gäller det utvecklingen av stadsdelen Skäggetorp, där framtidstron nu börjar spira så sakteliga efter åratal av misskött integrationspolitik under socialdemokraternas majoritetstid (se tidigare blogginlägg).

söndag 26 oktober 2008

Får barn med språkstörning hjälp i tid?

Igår träffade jag en kvinna som har många års erfarenhet som talpedagog inom grundskolan. Hon berättade om hur många barn har språkstörningar, som kvarstår när de börjar grundskolan. Eftersom de flesta barn idag går i förskola (eller dagis, som det hette tidigare)blev jag förvånad över att dessa barn inte fått hjälp före skolåldern. Det tycks bero på dels stora barngrupper så tiden för samtal med varje barn inte blir så omfattande som den borde och dels på för få personal med pedagogisk utbildning d v s förskollärare. Vi var ense om att detta är oroande. En språkstörning leder till svårigheter att lära sig läsa, vilket i sin tur försämrar studieresultaten i övriga ämnen också.
Redan idag behövs goda kunskaper för att kunna få och behålla ett arbete. Men också för att ha förmåga att ställa om när arbetsmarknaden förändras. Att bära med sig en språkstörning ut i livet har aldrig varit någon hit. Än mindre kommer det att vara det i framtiden. Här måste naturligtvis resurser finnas för stöd så fort behovet upptäcks.
Undrar hur det ser i Linköpings kommun. Finns det tillräckligt med förskollärare i förskolan och talpedagoger i förskola och grundskola? Måste kolla detta.

onsdag 22 oktober 2008

Östgötaliberalerna nominerar till EU

I kväll ska Folkpartiet i Östergötland nominera till EU-valet. Valberedningens förslag är José Kimenga från Norrköping. Ett utmärkt förslag som jag gärna stödjer. Josés internationella erfarenheter i kombination med goda kunskaper om liberal politik gör honom mycket lämplig till EU-kandidat.
Några partier har EU-parlamentariker från Östergötland, vilket - åtminstone periodvis - gör EU-frågorna mer nära oss östgötar. Skulle vara utomordentligt stimulerande och spännande om Sveriges mest EU-vänliga parti hade en östgötsk företrädare. Vilka lokala/regionala debatter vi skulle kunna ordna!

Nu blir det inte mer. Om en knapp timme sammanträder omsorgsnämnden, där jag är ordförande.

måndag 20 oktober 2008

Alliansen öppnar Klippans kulturverksamhet

Nu äntligen ska jag komma igång med bloggandet igen! Av flera skäl har både tid och inspiration saknats. Men nu känner jag mig laddad igen.

I kväll har jag varit på Öpppet Hus hos omsorgsnämndens senaste tillskott av Daglig verksamhet. För några år sedan stängde socialdemokraterna kulturverksamheten trots att många funktionshindrade personer önskar ha skapande verksamhet som jobb och sysselsättning. Kvar på Klippans dagcenter i Johannelund fanns teaterkostymer och annan utrustning oanvänd.

Nu öppnar vi från Allianspartierna verksamheten igen. Ett medborgarförslag och en intresseanmälan från studieförbundet Vuxenskolan blev startskottet. Studieförbundet Vuxenskolan har lång erfarenhet av kulturverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Bl a har man i år satt upp musikalen Grease på vårt vis, som har spelats med stor framgång både i Linköping och på andra håll. Annan samarbetspartner är särskolans vuxenutbildning.

Kändes riktigt bra att möta all entusiasm från alla inblandade inkl från dem som kan komma att ha sin dagliga verksamhet där framöver.

Mycket har hänt under de senaste veckorna både här hemma och runtom i världen. Mest omskakande är naturligtvis den internationella finanskrisen. Något som Sverige inte undgått men ändå klarat sig hyggligt igenom. Mitt i allt allvaret kom så Mona Sahlins misslyckade försök att skapa ett trovärdigt regeringsalternativ till Alliansen. Hon hade så bråttom så hon glömde inte bara Lars Ohly och vänsterpartiet utan också stora delar av sitt eget parti. Regeringsalternativet blev i stället en dokusåpa. Fortsättning följer med hur många avsnitt som helst.

måndag 29 september 2008

Sossarnas nyvakna intresse för integrationspolitik i Linköping

Nu är jag på gång igen med bloggandet. Ibland räcker tiden bara inte till för allt man vill göra. Uppdrag och privatliv måste ibland få ta mer tid än normalt.
En del har hänt sen sist. Alliansregeringen har lämnat årets statsbudget till riksdgen. En budget med många angelägna reformer. Finanskrisen i USA har skapat - och skapar fortfarande - stor oro runtom i världen inkl i Sverige. Medias rapportering måste vara en balansgång mellan att informera utan att skapa onödig oro. Tyvärr tar behovet av smaskiska rubriker och löpsedlar ibland över, vilket gör småsparare mer oroliga än nödvändigt.
FRA-frågan tycks gå mot en lösning. Folkpartiets arbetsgrupp har gjort ett gediget arbete och fått övriga Allianspartier med sig. Jag är inte så naiv att jag vill påstå att debatten är över. Men till skillnad från tidigare så går det att försvara förslaget ur integritetssynpunkt. Det är viktigt för mig.

Oppositionen klagar förstås. Både på budgeten och på FRA-lösningen. Och på allting annat med för den delen. Socialdemokraterna Tomas B och Tomas Ö går väl till historien som de mesta gnällspikarna under denna mandatperiod.

I Linköping har socialdemokraterna intagit attityden av "bara vi fått styra så ..." Men socialdemokraterna har ju fått styra i många år.Vad har egentligen hänt under deras senaste 12 år vid makten i kommunen? Mats Johansson skriver på sin blogg att Linköping är en kluven stad och att klyftorna ökat under de senaste två åren. Jag som varit med ganska länge i Linköpingspolitiken känner igen sossarnas nyvakna intresse för Skäggetorp när de är i opposition. När de förlorar majoriteten beror de oftast på att de tappar röster i ett av sina starkaste områden, nämligen Skäggetorp. Då blir det fart på dem. Rösterna måste vinnas tillbaka. Hur länge intresset varar beror helt på när väljarna återvänder. Så var det under mandatperioden 1991-94. Så återvanns makten i valet 1994. Och inte har klyftorna minskat sedan dess, snarare tvärtom. Under åren 1994-2006 har socialdemokraterna styrt såväl landet som Linköping. Integrationspolitiken är - tillsammans med psykiatrin - ett av de mest misskötta politikområdena under de senaste s-regeringarna inkl deras kommun- och landstingspolitik. Men nu passar det Mats Johansson att dela ut s-tidning i Skäggetorp.

Jag kan lugna Mats Johansson. Både Dina och andra väljare i Linköping kan successivt se en positiv utveckling tack vare Alliansens politik lokalt och nationellt. Framförallt ökar möjligheten till arbete och egen försörjning. Men många års felaktig politik på integrationsområdet rättas inte till på två år. Projekt har startat som utvecklar den sociala ekonomin och därmed ger möjlighet till egenförsörjning genom arbete, Nygårdsprojektet som börjar ge resultat bl a i skolan, uppsökande verksamhet för att erbjuda föräldrastöd via familjecentralen och mycket annat kommer att minska klyftorna mellan Skäggetorpsborna och befolkningen i andra delar av kommunen. Undan för undan kommer arbete i gång i fler stadsdelar, där behoven är likartade. Det finns en antagen plan för detta arbete i kommunen, vilket Mats Johansson väl känner till.

Det finns ingenting som stärker människors självkänsla och ökar den enskildes delaktighet i samhället så som att kunna försörja sig och sin familj. Detta tillsammans med stöd i skolan för de elever som behöver, är grunden för en lyckosam integrationspolitik. Syftet med Folkpartiets och övriga Allianspartiers arbete är att stärka den enskilda individen och därigenom minska klyftorna i Linköping. Vilket syfte har Mats Johansson - mer än att värva röster till socialdemokratiska partiet vid valet 2010?

lördag 13 september 2008

Värna PKU-registret

Bra besked från Folkpartiet idag att partistyrelsen säger nej till ett friare nyttjande av PKU-registret. Läs artikeln på SvD.

torsdag 11 september 2008

Förbifart Motala - äntligen!

Jag måste bara skriva om Skepparpinan, förbifart Motala. Äntligen! Planering har funnits sedan 1942! Varje gång det har sett ut att bli av har något annat objekt bedömts viktigare av sittande regering. Senast det s.k. Trollhättepaketet. Jag var som riksdagsledamot i Motala flera gånger och fick problemen med genomfarten beskrivna för mig. Jag har på plats sett strömmen av tunga fordon passera rakt igenom stan. Det var lätt att se riskerna för en svår olycka. Nu skriver ÖC att infrastrukturminister (vilken titel!) Åsa Torstensson vid sitt besök i Motala bekräftat att bygget kan starta. Projektet är bra för Motala men också för hela västra Östergötland och därmed för länet i sin helhet. Nu väntar vi bara på klartecken för Ostlänken.

onsdag 10 september 2008

Kompetensutveckling i förskolan

Utbildningsminister Jan Björklund har fler bra förslag på skolområdet. DN skriver om kompetenslyft för förskolans personal. Pengar är att vänta i budgeten. Både förskollärare och barnskötare ska kunna fortbilda sig till stor del med bibehållen lön. Att jämföra med Lärarlyftet således.
Förskolan blir alltmer pedagogisk, vilket är utmärkt. Från tre års ålder är barn mycket intresserade av att lära. Naturligtvis under andra former än i grundskolan. Detta intresse och denna förmåga bör tas tillvara. Kunskap är aldrig tung att bära oavsett när i livet den införskaffas. De ökade pedagogiska inslagen i förskolan bör leda till att en större andel av personalen är utbildade förskollärare. Fördelningen förskollärare - barnskötare avgörs dock av den enskilda kommunen.

Skolk i terminsbetyg - helt okej

I SvD diskuteras idag Jan Björklunds förslag att skolk ska skrivas in i terminsbetygen. Observera - inte i slutbetyget. Noteringen i terminsbetyget är att ge elev och föräldrar chans att reda ut orsakerna till skolket. En del elever kan behöva hjälp av olika slag om skolket beror på att de mår dåligt. Är orsaken ett slarvigt beteende behövs en tydlig signal om skärpning. Skolan är gratis för dem som går där. Men inte för skattebetalarna i gemen. Då är det inget orimligt i att kräva närvaro precis som en anställd måste vara på jobbet om hon/han inte har legitima skäl till frånvaro t ex sjukdom. Många arbetsgivare vittnar om unga, nyanställda som inte kan passa tider. Det är kanske inte så konstigt om man fått drälla omkring i 12 år utan att det blir några konsekvenser.

måndag 8 september 2008

Skattesänkning för fler jobb

Ett sista inlägg för idag och det handlar om regeringens skattelättnader för företagen. Ser i DN att Folkpartiet fått gehör för sänkt bolagsskatt i den kommande budgeten. Allt som bidrar till fler jobb i Sverige är välkommet. Inte minst mot bakgrund av signalerna om en kommande konjunkturavmattning.

Bristande trovärdighet

Ser i SvD att Lars Ohly inte gillar socialdemokraternas nya syn på arbetslinjen i socialförsäkringen. Och de ska regera ihop!

Ännu ett guld

Ännu ett svenskt guld i Paralympics, skriver DN. Hoppas att dessa framgångar leder till än större mediauppmärksamhet kring Paralympics i fortsättningen.

Grattis Jacobsson!

SvD rapporterar om guld i Paralympics. Grattis Jonas från stolt östgötska.

Bättre sent än aldrig (s)

Svd skriver "S vill skärpa kraven på sjuka." Socialdemokraternas Ylva Johansson säger att deras systemlösningar inte alltid har fungerat. Välkommet att socialdemokraterna nu tycks inse att vi från Allianspartierna haft rätt. Synd bara att så många människor hunnit bli drabbade av den förra regeringens oförmåga att ta tag i problemen. Redan under förra mandatperioden visade undersökningar att 60 % av de långtidssjukskrivna och/eller förtidspensionerade ville jobba. Men eftersom arbetsförmedlingen inte var intresserad av att hjälpa dem tillbaka så gick tiden och en eventuell återgång i arbete blev allt svårare. Den socialdemokratiska politiken innebar också att jobben bara blev färre och färre. Nu har fler kommit i arbete även av dem som har någon form av arbetshinder.
Sjukförsäkringens regler om att det är arbetsförmågan som avgör huruvida en person behöver vara sjukskriven eller inte, tillämpas numera. Dessa regler har alltid gällt. Men under ett antal år från mitten av 90-talet tillämpades de inte av alla Försäkringskassor. Detta med s-regeringens goda minne. Resultatet blev att många passiviserades i långa sjukskrivningar, som ofta utmynnade i förtidspensionering.
Nu kommer vi att få höra många bortförklaringar från ledande socialdemokrater, som inte vill kännas vid att de nya insikterna inte är helt olika Allliansens. Men fakta kvarstår. Socialdemokraterna har vaknat upp!

lördag 6 september 2008

Idrottare i Paralympics som förebilder

Måste bara skriva några rader till. Läste just om en av deltagarna i Paralympics, som nu pågår i Peking. Christoffer Lindhe säger till DN att hans goda kondition räddade honom vid olyckan. Den kamp han måste ha fört för att komma tillbaka är beundransvärd. Det är glädjande att Paralympics får lite mer mediauppmärksamhet för varje gång spelen går. Här deltar många duktiga idrottare, både kvinnor och män. De är goda förebilder för andra som drabbats av olyckor, sjukdom eller fötts med en funktionsnedsättning. Även om inte alla varken kan eller vill ägna sig åt idrott så tror jag att just möjligheten att kunna göra det kan stimulera till fysisk aktivitet.

Luckor i lagen

SvD skriver idag om mamman som inte får föräldrapenning från Försäkringskassan och tydligen heller inget stöd från socialtjänsten under en sjukhusvistelse trots att hon har två små barn. Det är bedrövligt. Men tyvärr inte helt ovanligt att luckor i våra lagar kring välfärdssystemen gör att den som bäst behöver inte får hjälp. Jag vet inte hur detta ska undvikas. Men ett är säkert. När luckan upptäcks så måste den omedelbart tätas till. Och i väntan på det så borde myndigheterna kunna hjälpa till på ett eller annat sätt. Flexibilitet kallas det!

Regeringen, Folkpartiet

Halvtid för Alliansregeringen och de flesta vallöften genomförda eller " i pipeline". Hundratusentals fler människor i arbete, vilket innebär att utrymmet för välfärdsreformer ökar. Det finns en utbredd uppfattning i samhället att skattesänkningar urholkar utrymme för välfärd. Men det är bara sant då ingenting görs att för att fler ska arbeta. Så var det t ex under s-regeringens tid. Men nu. när fler betalar skatt genom egen försörjning, då ökar skatteintäkterna.
DN skriver idag på ledarsidan "Res er i halvtid" med en uppmaning till regeringen att förbättra kommunikationen med väljarna. Även Östgöta-Correspondenten är inne på samma linje.
Men det är inte bara ministrarna som ska se bidra till ett förbättrat opinionsstöd. Också vi andra partiaktiva måste få fart på samtalet. Jag blir både arg och ledsen när jag ser att borgerliga väljare uppger i en undersökning att man inte tror att Alliansen får förnyat förtroende. Hur kan man vara så korkad? Vill man ha Mona Sahlin som statsminister efter 2010 om man uppger sig ha borgerliga sympatier?

DN skriver idag på annan plats i tidningen att Leijonborg tvingas lämna regeringen efter att forskningspropositionen är lagd i höst. Hans ersättare skulle bli Cecilia Malmström och Johan Pehrson bli EU-minister. Hela rockaden dementeras av fp:s partiledare Jan Björklund. Jag undrar: vad handlar allt detta om? Först den nästan kampanjlika kritiken mot Jan och skolresultaten. Och nu detta. Det är kanske att vara konspiratorisk i överkant. Men tjugo års erfarenhet av politik på olika nivåer har lärt mig att ingeting är främmande för krafter som vill misstänkliggöra ett parti eller en partiföreträdare inför väljarna. Trist utveckling men något alla som ger sig in i politiken tycks få leva med.

söndag 31 augusti 2008

LSS-kommittén avslutad

I fredags lämnade LSS-kommittén sitt förslag till ansvarig minister Maria Larsson (kd). Jag har skrivit om vårt arbete i tidigare inlägg. Fyra års utredande ger ett omfattande resultat. Jag kan rekommendera intresserade att ta del av både betänkandet och bilagedelen. Varje del innehåller intressant och lärorik information. På regeringens hemsida http://www.regeringen.se/sb/d/10057/a/109952 finns information och länkar till materialet.
LSS och personlig assistans infördes av den borgerliga regeringen 1994 med Bengt Westerberg som socialminister. Alltsedan dess har vi folkpartister haft förväntningar på oss att värna reformen, vilket jag också har gjort i denna utredning. På DN debattsida den 28 augusti skriver jag tillsammans med två folkpartikollegor ur riksdagsgruppen om hur vi ser på LSS nu och framöver.
Utredningen kommer att skickas på remiss till ett hundratal intressenter. Men även andra kan lämna sina synpunkter. Remisstiden kommer att pågå till någon gång i januari. Själv kommer jag att vara ute på olika konferenser och berätta om förslagen.

onsdag 27 augusti 2008

Vad är "skaplig" tid att komma hem på kvällen för en heltidspolitiker?

Hemkommen från en intensiv dag i politiken känns det skönt att "skriva av sig". Dagen började med de sista förberedelserna inför nämndsammanträdet i eftermiddag. Sedan telefonsammanträde med Alliansvännerna i LSS-kommittén. Vi stämde av upplägget inför fredag, då vi ska överlämna LSS-utredningen till regeringen och även presskonferens i Rosenbad. Fyra års arbete är i det närmaste avslutat. Min partikollega Gabriel Romanus sa vid ett tillfälle att inget är så lärorikt som att delta i en statlig utredning. Han har så rätt, den gode Gabriel! Detta är den andra utredningen, som jag avslutar under 2008 och båda har lärt mig mycket. Jag kommer nog att skriva mer om LSS de närmaste veckorna.
Dagen fortsatte med pressträff inför nämndmötet. Omsorgsnämnden har sällan några skandaler på dagordningen så det är ingen rusning av mediafolk precis. Men Lasse Åbom på Corren och Kenneth Uvegård från Linköpings Tidning är två trogna journalister, som bevakar kommunala frågor i stort som smått.
Eftermiddagen var vikt för omsorgsnämndens sammanträde. Det "stora" ärendet var budgetförslaget för 2009/10. För första gången i kommunens historia ska vi ta en 2-årsbudget. Fördel är mer långsiktig planering. En social budget går aldrig att förutse helt och hållet. Mycket verksamhet är lagreglerad och insatser måste ges även om budgeten överskrids. Behov kan också dyka upp snabbt och oväntat. Så har skett i år. Från ett bokslut 2007 i balans till ett befarat underskott på omkring 14 mkr på ett kvartal är exempel på vad ett antal extra stödåtgärder kan innebära. Nästa vecka är det budgetberedning med alla nämnder och kommunalråden. Då gäller det som ordförande att vara väl förberedd och presentera motiven för nämndens äskanden så att kommunalråden förstår. Ska bli intressant att se vad oppositionen kommer med. I nämnden idag deltog vare sig (s) eller (v) i beslutet. Få se hur många gånger de tänker använda samma pengar denna gång. Vid fullmäktige i november kommer sanningens minut.
Efter att ha klarat av några telefonmeddelanden och sorterat in nämndhandlingarna på sin plats "landade" jag hemma vid halvsju-tiden. En tidig kväll, tyckte jag. Men det tyckte inte maken, som hade förväntat sig sällskap till middagen. Jag hade tydligen sagt att jag skulle komma hem "i ganska skaplig tid".
Nu har jag i alla fall ätit, småpratat med maken, klappat om hunden, sett på Nyhetstimmen i SVT och förberett handlingarna inför morgondagens sammanträde med Säkerhets-och integritetsskyddsnämnden i Stockholm. En stund framför datorn med e-post, blogg och koll på kvällstidningarna på nätet känns bra.

onsdag 20 augusti 2008

Avdrag som inte nyttjas maximalt är väl inte en flopp?

Av olika anledningar har jag inte bloggat på en vecka. Ibland är dagarna, eller dygnen, så intensiva att man nästan inte fattar att det gått en vecka. Men nu är jag riktigt skrivsugen. Jo, jag har ju faktiskt skrivit en debattartikel häromdagen. Jag blev så upprörd över att återigen se rubriker om att LSS-lagstiftningen raserar kommunernas budget. Den här gången var det Kinda kommun. LSS är den lag som ger personer med omfattande och oftast livslånga funktionshinder möjligheter att leva som andra. Det betyder ett självständigt liv, inflytande och delaktighet i samhällslivet, studier, kanske även ett jobb. Eftersom så många kommunala tjänstemän och kommunpolitiker klagar på kostnaderna undrar jag: Hur skulle ni behandla dessa kommuninvånare om inte LSS fanns?Ja. livet är inte lätt. Inte heller för tonåringar som börjar på högstadiet. På DN:s Insidan säger några ungdomar att klädkoderna är stenhårda i högstadiet. I varje klass finns "ledare" som helt enkelt utgår från att det är de som bestämmer. Det sista är väl inte så nytt. Jag minns sådana kamrater från min egen skoltid. Däremot är klädhysterien - och för flickorna också sminket - både en dyr och jobbig historia. Även om jag egentligen inte förordar skoluniform, så inser jag att ett sådant system säkert skulle lindra många föräldrars och elevers problem med kostnaderna för att hänga med i hysterin. Vi kan inte blunda för att det finns fattiga familjer också i Sverige.Något som skulle underlätta vardagslivet för människor var avdraget för hushållstjänster. Det har det säkert också gjort. När nu de första avdragen gjorts i samband med deklarationen för förra året så skriver bl a DN att betydligt färre än väntat nyttjat tjänsterna. Nu funderar regeringen på att utvidga systemet. Avdrag ska kunna ges också om man anlitat en privatperson i stället för ett företag. Jag tror att regeringen också måste ändra systemet så att man inte behöver vänta på pengarna. Före valet fanns förslag om betydligt enklare hantering. Vart tog de förslagen vägen?

Se´n har jag svårt att tycka att allt som inte nyttjas maximalt är en flopp. För mig som har varit engagerad i den här frågan i åratal är det viktigast att möjligheten nu finns. Nyttjandet kommer nog successivt. Det har ju funnits - och finns fortfarande - något slags skamkänsla hos oss kvinnor över att inte ta hand om vår egen och familjens skit. Det tar tid att våga erkänna att det är okej att anlita någon för att göra det. Alla har inte lika lätt att byta åsikt som socialdemokraterna Göran Persson och Ylva Johansson.Nu blir det några dagars uppehåll igen. I morgon kväll åker jag till Glumslöv för att på fredag morgon berätta om Linköpings erfarenheter av konkurrensutsättning av vård och omsorg för Växjö kommuns politiker och chefer. De har en strategikonferens där och har bjudit in Linköping och Nacka, som båda har många års erfarenheter av för- och nackdelar med upphandling.

tisdag 12 augusti 2008

Kinas bluff vid OS-invigningen

Bläddrar på nätet och ser att SvD berättar om Kinas bluff vid OS-invigningen. Det var inte den flicka vi såg som sjöng. Den vackra sångrösten tillhörde en flicka som inte ansågs vacker nog. "För nationens bästa" försvarar sig ansvariga med. Återigen tvingas världen konstatera att Kina inte borde fått OS. Många av oss såg med blandade känslor på den överdådiga invigningen och tänkte på vad som finns bakom glittret. Men inte kunde vi väl drömma om att en del av invigningen inte var vad de såg ut vara. En bluff, helt enkelt.
Att en sångbegåvad flicka tvingas låna ut sin röst men inte får synas i bild för att hon inte är tillräckligt vacker är skandalöst. Hur smaklös får en OS-nation vara?

Försäkringskassans strul

Bostadstillägget försenat för många östgötapensionärer skriver Corren idag. Och på kvällens TV-nyheter berättas om både pensionärer och föräldralediga som fått ta lån för att klara ekonomin i sommar. Det är illa nog att detta överhuvudtaget ska behöva inträffa. Än mer bedrövligt blir det när en ansvarig på försäkringskassan svarar på frågan om kunderna kan få ersättning för de extrakostnader de drabbats av på grund av kassans strul. Svaret blev att i så fall får de höra av sig så får vi, dvs försäkringskassan, se vilka handlingar som behövs. När myndigheternas brister drabbar enskilda så kompenseras aldrig de berörda. När den enskilde brister är det inte ovanligt med straffavgifter. Det här en tingens ordning, som jag skulle vilja ändra på.

söndag 10 augusti 2008

Grattis Emma till silvermedaljen!

Såg nyss på Corren att Emma Johansson cyklat hem en silvermedalj i OS. Jättekul!
Själv är jag inte speciellt sportintresserad men tillräckligt för att ändå ha viss koll.
A´propå cykel så trampade jag runt ett antal varv på min motionscykel i morse. Den har fått vila under sommaren. Men inte jag. Jag har promenerat med eller utan hund. Det är en underbar motionsform. Rörelse, frisk luft och en rensad hjärna är belöningen.

onsdag 6 augusti 2008

Fp och FRA, Volvo och Paralympics, Tågförseningar

Folkpartiets arbetsgrupp kring FRA har startat sitt arbete. Allan Widman, vår talesperson i försvarsfrågor, säger till DN, att han ska lyssna noga på kritikerna. Utmärkt! Ta gärna in utomstående experter så beredningen nu blir vad den borde varit före riksdagsbeslutet. Personligen behöver jag få ett antal frågetecken uträtade innan jag är beredd att ta definitiv ställning. Att integritetsfrågan måste stå i högsätet är helt klart. Som ledamot i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har jag skrivit några artiklar kring behovet av att diskutera skyddet för den personliga integriteten överhuvudtaget i Sverige. Förhoppningsvis kommer FRA-frågan att bidra till att successivt vidga debatten.

I dagens DN säger Volvo Personvagnars presschef att Volvo under OS ställer 14 bilar med chaufförer till förfogande för Sveriges Olympiska kommitté. Men inte för Paralympics, som är OS-motsvarigheten för tävlanden med funktionshinder. Argumentationen är usel. Presschefen säger "...att det ska vara bra för oss och bra för dem vi sponsrar." Underförstått: att medverka vid Paralympics skulle inte vara bra för Volvo och för de funktionshindrade. Skäms Volvo!

Eftersatt underhåll och för lite spår gör tågen sena, skriver Corren idag. Vad blev av den förra sosse-regeringens storstilade påstådda satsning på infrastruktur? En tummetott, uppenbarligen. Nu gäller det för Alliansregeringen att omsätta den tidigare oppositionskritiken i handling.

måndag 4 augusti 2008

När ska (m)-ledningen förstå FRA-frågan?

Trots att ett stort antal aktiva moderatpolitiker idag uppmanar sin partiledning att ta ett varv till med FRA-frågan så håller försvarsministern fast vid sin uppfattning från i juni. Återigen upprepar Tolgfors att kritikerna inte förstått vad beslutet handlar om. Börjar kännas som han som undrade varför alla andra alla körde på fel sida på motorvägen.
Om man tycker att kritikerna har fel så måste man väl anstränga sig för att bevisa det. Det övertygar inte att bara avfärda.

lördag 2 augusti 2008

Vem ska betala notan?

Att slå sönder fönster i den nedlagda Berga skola i Linköping är tydligen helt okej för ett antal personer i bostadsområdet. Fönstren skulle säljas av det företag som har ansvar för rivning och beräknats inbringa 250 000 kr. En förlust som företaget får stå för när det rätteligen borde vara de som förstör, som skulle betala.
I samma tidning berättas om ungdomar, som brutit mot ordningsreglerna vid Tinnisbadet. Personal tvingades tillkalla polis. Resultat: inga personer avvisades från badet. Varför inte det? Blev de helt plötsligt ordentliga?
Vid "stranden" vid hotell Scandic får kommunanställda plocka upp solstolar och andra föremål ur vattnet efter att några haft "roligt" vissa nätter.
Inte i något fall tycks skadegörelsen få några som helst konsekvenser för de som förstör. I stället är Linköpings alla skattebetalare som betala notan. Och så är det med all skadegörelse som sker i kommunen. Ingen har sett något, ingen har hört något, ingen vet något! Sammantaget är det miljonbelopp, som kunde ha använts till något nyttigt. Eller kanske t o m en skattesänkning. Vi måste börja fråga oss: vem ska betala notan?

fredag 1 augusti 2008

Sluta prata om att äldre "tar" jobb från yngre!

Jag kommenterade i ett tidigare inlägg i veckan Wetterbergs bok "Efter fyrtiotalisterna", som beskriver behoven av äldreomsorg och sjukvård så måningom. Några dagar senare sade sig några forskare fått fram att sjukvårdskostnaderna kan öka med 270 % fram till år 2040. Andra har räknat ut att om vi ska finansiera de ökande behoven med kommun- och landstingsskatt kommer den att ligga runt 50 %. Sanningen är att vi blir fler äldre men hur stora behoven blir är svårt att veta exakt. Det vi vet är dock att svensken lever längre och att det oftast är friska år, som läggs till livet.
Ett exempel på det är att alltfler vill jobba efter 65. Det finns t o m särskilda privata förmedlingar av arbete och arbetskraft på området. Det är en utmärkt utveckling för både den enskilde och för samhället i stort. Den som pensionerats från sitt vanliga jobb, är frisk och fortfarande har arbetslust mår bra och kan dryga ut pensionen. Arbetsgivare får en anställd, som har erfarenhet av både jobb och livet i allmänhet. Korttidsfrånvaro p g a av sjuka barn är oftast inte heller aktuellt. Samhällets vinst är fler arbetade timmar. Och det är viktigt för att upprätthålla välfärden. Än mer viktigt blir det om några årtionden, när ovannämnda behov uppstår.

Jag är medveten om att alla människor inte har möjligheten att välja. Men låt dem som vill och kan få arbeta så länge de själva önskar. Vi måste få bort pratet om att äldre som jobbar "tar" jobb från de yngre. Alla behövs.

måndag 28 juli 2008

Inget Skänninge Marken i år (för mig)

Se´n ett antal år tillbaka säljer Folkpartiet i Motala lotter på Skänninge Marknad. Vi är några partivänner från andra delar av länet, som brukar hjälpa till med ett eller ett par pass under marknadsdagarna. Jag gillar verkligen att stå där i detta lottstånd. Massor med olika människor, som köper lotter och pratar lite. Två timmar går fort även när det är kanonvärme, som det varit vissa år. Och som det kanske blir nästa vecka också.
I år kommer jag inte att hinna med, tyvärr, tyvärr. LSS-kommittén, som ska överlämna ett stort betänkande till regeringen i augusti, har sammanträde just nästa vecka. Men .. Skänninge Marken kommer igen. Och då hoppas jag kunna vara där igen.

fredag 25 juli 2008

Efter fyrtiotalisterna

Har precis läst ut Gunnar Wetterbergs bok "Efter fyrtiotalisterna". Inte bara av eget intresse, eftersom jag hör dit utan också som politiker. Nu innehöll boken inte särskilt mycket som jag inte hört och läst förut i olika sammanhang. Men några reflektioner gav den upphov till. T ex att försörjningen med skickliga lärare kommer att vara en av de viktigaste tillväxtfrågorna de närmaste åren. Wetterberg skriver att kommunerna måste skaffa sig det ekonomiska utrymmet att höja lönerna och skollagen måste ge lärarna det professionella ansvaret att göra ett bra och spännande jobb. Så rätt! Det är precis vad fp-ministrarna Björklund och Leijonborg är på gång med i Alliansregeringen. Nu gäller det bara för oss folkpartister lokalt att få gehör för pengar till lärarlöner.

Wetterberg beskriver också vikten av att ta tillvara det ideella arbetet. Där är Alliansen på god väg i Linköping.

Stor del av boken handlar om planeringen för de framtida behoven av äldrevård/omsorg. Självklart kanske, med tanke på bokens titel. Vård/omsorg kommer att ge jobb. Men utbildningen kommer att vara inriktad på innehåll och inte att anställningen självklart ska vara kommunal. Intressant, tycker jag. Efter dryga 15 år av olika utförare av omsorg i Linköpings kommun, finns fortfarande en diskussion bland kommuninvånare och anställda kring privat contra kommunalt. Detta trots att kommunen, oavsett utförare, har hela ansvaret och kontrollen av verksamheten.

torsdag 24 juli 2008

Välkommen till min nystartade blogg!

Eftersom jag fortfarande har några dagar kvar på semestern så handlar detta första inlägg om gårdagens lilla utflykt med make och hund till Motala och Vadstena. Kan rekommendera glassbaren Två små Hus vid hamnen i Motala. Utöver fantastiska glass-skapelser så är bemötandet från personalen mycket trevligt. Vad sägs om att servitrisen frågar om vi vill ha vatten till hunden utan att vi frågat. Det händer inte så ofta.

Vadstena är verkligen en pärla i Östergötland. Trots en mängd turister kan man i lugn och ro vandra vid stranden, fika eller äta mat i vilsam sommarmiljö. Härligt och avstressande!


Detta får vara nog för idag. Eftersom solen och värmen nu återvänt, tänker jag tillbringa resten av dagen utomhus.